profile cover

کارمندآن : نرم افزار نظارت و مدیریت بر کارمندان

نرم افزار کارمندآن - نرم افزار نظارت بر کارمندان و نظارت در دورکاری

نرم افزار کارمندان یک نرم افزار نظارتی بر سیستم های کامپیوتری است ، بر این اساس هر دسته کاری که کار انها با سیستم ها کامپیوتری است می توانند از این نرم افزار در سازمان خود استفاده نمایند .

نرم افزار کارمندان برای چه مدیرانی مناسب است ؟

نرم افزار کارمندان برای چه گروه های کاری مفید است ؟

نرم افزار کارمندان یک نرم افزار نظارتی بر سیستم های کامپیوتری است ، بر این اساس هر دسته کاری که کار انها با سیستم ها کامپیوتری است می توانند از این نرم افزار در سازمان خود استفاده نمایند .

این نرم افزار قابل استفاده در مرکز سازمان و اداره  برای نظارت بر کارمندان و یا برای نظارت بر پرسنل دور کاری قابل استفاده می باشد و نکته مهم در استفاده از سامانه کارمندآن ، دسترسی به اینترنت در سیستم کارمند می باشد .

نرم افزار کارمندان که بر روی سیستم کارمند نص می شود برای ارسال عملکرد و پارامتر های نظارتی به سرور ، نیاز به اینترنت دارد.

اگر بخواهیم بصورت لیست وار موارد استفاده از نرم افزار کارمندان را بیان کنیم :
 • تمام کسب و کار هایی که بر بستر وب پیاده سازی شده اند و کارمندان انها با وبسایت – نرم افزارو سیستم های فروش اینترنتی کارمیکنند

 • نویسنده – ویراستار – تولید کننده محتوا

 • انیماتور ها 

 • تیم های برنامه نویسی

 • گروه های حسابداری

 • گروه های طراحی 

 • گروه های پشتیبانی

 • کارمندان سازمان ها دولتی

 • کارمندان فروش

 • تولید کنندگان محتوا های آموزشی

 • کارمندان واحد های تحقیق و توسعه

 • و ... همچنین مورد دیگر قابل استفاده از این نرم افزار در تمام شرکت ها و سازمان ها می باشد که کارمندان ها تمام و یا بخشی از کار خود را با سیستم های کامپیوتری انجام می دهند .