profile cover

کارمندآن : نرم افزار نظارت و مدیریت بر کارمندان

نرم افزار کارمندآن - نرم افزار نظارت بر کارمندان و نظارت در دورکاری

در اروپا اخیرا قانونی تصویب شده است که کارفرمایان می توانند در تایم اداری بر فعالیت های اینترنتی کارمندان خود نظارت کنند و کارمندا خق اعتراض ندارند

قانونی بودن نظارت بر فعالیت اینترنی کارمندان در ارویا

در اروپا اخیرا قانونی تصویب شده است که کارفرمایان می توانند در تایم اداری بر فعالیت های اینترنتی کارمندان خود نظارت کنند و کارمندا خق اعتراض ندارند ویدئو زیر از شبکه خبر برای این موضوع انتخاب شده است لطفا ملاحظه بفرمائید