profile cover

کارمندآن : نرم افزار نظارت و مدیریت بر کارمندان

نرم افزار کارمندآن - نرم افزار نظارت بر کارمندان و نظارت در دورکاری
نمایش مطالب : ابزار های مدیریت

اکثر مدیران با توجه به مسئولیتی که دارند و وابستگی این مسئولیت به درست کار کردن کارمندان زیر مجموعه خود ، دوست دارند و نیاز دارند عملکرد کارکنان خود را زیر نظر بگیرند.

نظارت بر کارمندان بصورت ذره بینی ! بله ؟ خیر؟

نرم افزار کارمندان یک نرم افزار نظارتی بر سیستم های کامپیوتری است ، بر این اساس هر دسته کاری که کار انها با سیستم ها کامپیوتری است می توانند از این نرم افزار در سازمان خود استفاده نمایند .

نرم افزار کارمندان برای چه مدیرانی مناسب است ؟

آیا خرید و راه اندازی سامانه کارمندآن برای شما و سازمان شما مفید است و با راه اندازی این سامانه چه مقدار با افزایش بهره وری خواهید داشت

توجیه پذیری اقتصادی  خرید سامانه کارمندآن

چطور کارمندان خود را در زمان دورکاری مدیریت کنید؟ با شیوع گسترده ویروس کرونا، بسیاری از شرکت‌ها و دانشگاه‎ها از کارمندان خود خواسته‌اند تا از طریق دورکاری به فعالیت‌هایشان بپردازند. برای بسیاری از افراد این اولین بار است که در خانه و به‌دور از مدیران و دیگر همکارانشان کار می‌کنند.

چالش دورکاری برای مدیران